Načítání…

I s demencí se dá žít důstojný život


Pro každou rodinu je těžké, když se u některého z členů zjistí, že trpí vážnou nemocí. Alzheimerova choroba patří mezi ty opravdu závažné. Nejdříve se zdá být vše v pořádku, ale postupem času člověk upadá a nezvládá žít běžným životem bez pomoci ostatních. Cílem pomoci je nejen poskytnutí potřebné péče, ale také zachování důstojného života pro danou osobu.

stáří

Rodina však nemůže poskytnout 100% péči, i když se snaží sebevíc. Není v lidských silách postarat se dokonale o vážně nemocného člověka a stejnou péči věnovat sobě a všem členům rodiny. Proto se jako nejlepší řeší zdá být umístění nemocného do specializovaného zařízení.

Domov se zvláštním režimem

Nemusí jít ale o domov důchodců či léčebnu při nemocnici. Jde to jinak a mnohem přirozeněji. Domov se zvláštním režimem může být správným řešením dané situace. Jde o specializované pracoviště, zabývající se konkrétní problematikou a službami pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou.

Není čeho se obávat, umístěním do domova se zvláštním režimem se svého příbuzného nezbavujete, ale dopřejete mu tu nejlepší možnou péči, která může být a především co nejdůstojnější život v těžkém období, které je před vámi.  Služby jsou poskytovány podle zákona o sociálních službách speciálně pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, které již nejsou schopny se o sebe postarat a vyžadují celodenní pomoc druhého člověka už od 40 let věku.

babička

Cíle a přednosti služeb

·         Důraz na individuální přístup ke klientovi
·         Ohled na potřeby konkrétního klienta
·         Poskytnutí bezpečí a ochrany při každodenních činnostech
·         Podpora samostatnosti klientů a udržení co nejvyšší možné soběstačnosti
·         Snaha zachovat u klientů společenský život, podpora kontaktu s rodinou
·         Odborná a kvalifikovaná péče po celý den

Partnerský přístup ke klientům